List your self

Join Sweden's most modern medical center and get access to care on the mobile phone.

...

Conditions and Privacy Policy

By using this service, you are responsible for ensuring that your contact details are accurate and belong to you. Handling of personal data is handled in accordance with the Patient Data Act and the Privacy Act. Registration takes place from today's date and is free of charge.

Information om listning
  • • Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget.
  • • Om du väljer att lista om dig kommer din tidigare listning att tas bort.
  • • Om du ångrar din listning kan du lista om dig igen men inte till mottagningar som har full lista.
  • • Om du står i kö för att bli listad på annan vårdcentral kommer den köplatsen tas bort.
  • • Enligt Patientlagen har du rätt till vård utan att behöva vara listad. Region Stockholm rekommenderar att du söker vård där du är listad.